JN-A72/2014-RADOVI-nastavak radova na sanaciji Zdravstvene stanice «Banatski Brestovac» u Banatskom Brestovcu-radovi na vodovodnim i kanalizacionim instalacijama, radovi na elektro instalacijama kao i montaža opreme protiv požarne zaštite i do

ROK ISTIČE 21.07.2014. godine