JN-A80/2014-RADOVI-unutrašnji molersko farbarski radovi u objektu JP "Direkcija" Pančevo u ulici Karađorđevoj br. 4 u Pančevu.

ROK ISTIČE 07.08.2014. godine

JN-A80/2014-RADOVI-unutrašnji molersko farbarski radovi…

(NABAVKA I UGRADNJA SPUŠTENOG PLAFONA OD GIPS KARTONSKIH PLOČA NA ORIGINALNOJ METALNOJ PODKONSTRUKCIJI)