JN-A83/2014-USLUGE-izrada pr.-tehn. dokumentacije za radove dogradnje čekaonice, sanitarnih čvorova i lifta za invalide sa tehn. kontrolom-ambulanta „Centar“ Pančevo

ROK ISTIČE 01.09.2014. godine

JN-A83/2014-izrada projektno-tehničke dokumentacije za radove dogradnje čekaonice, sanitarnih čvorova i lifta za invalide sa tehničkom kontrolom-ambulanta „Centar“ Pančevo