JN-A85/2014-RADOVI-INŽENJERING-…Gl. projekat koji se izrađuje za potrebe pribavljanja građ. dozvole u postupku legalizacije … za obj. ambulante u Dolovu

ROK ISTIČE 11.09.2014. godine

JN-A85/2014-projekat izvedenog objekta-Glavni projekat koji se izrađuje za potrebe pribavljanja građevinske dozvole u postupku legalizacije sa opisom, predmerom i predračunom potrebnih radova koje treba izvesti za objekat ambulante u Dolovu (po inženjering sistemu).