JN-A89/2014-USLUGE-PREGOVARAČKI POSTUPAK-izrada kompletne projektno-tehničke dokumentacije sa tehničkom kontrolom za rekonstrukciju kompletnog objekta Narodnog muzeja Pančevo.