1.) JN B1/2020 – USLUGE fiksne i mobilne telefonije za potrebe Javnog preduzeća «Urbanizam» Pančevo i Dečijeg odmarališta na Divčibarama

JN B1/2020 –   usluge fiksne i mobilne telefonije za potrebe Javnog preduzeća «Urbanizam»  Pančevo i Dečijeg odmarališta na Divčibarama  (radi zaključenja okvirnog sporazuma)

 

ROK ISTIČE 03.02.2020. godine

 

Okvirni sporazum se zaključuje na period od 01.04.2020. godine do 31.03.2022. godine