10.) JN B30/2018 – Održavanje elektroinstalacija u JP „Urbanizam Pančevo i u Dečijem odmaralštu na Divčibarama

Ponude se dostavljaju do 05.02.2019. godine do 11.00 časova.

Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana 05.02.2019. godine u 11.30 časova u prostorijama JP „Urbanizam“ Pančevo.