13. ) JN B2/2019 – Habavka rezervnih delova za razne popravke, za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama i JP „Urbanizam“ Pančevo, za period od februara 2019. godine do 31.12.2020. godine

JN B2/2019 – Habavka   rezervnih delova za razne popravke, za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama i JP „Urbanizam“ Pančevo, za period od februara 2019. godine do 31.12.2020. godine

 

ROK ISTIČE 19.02.2019. godine