27.) JN B16/2017 – USLUGE – Održavanje i registracija putničkih automobila za potrebe JP «Urbanizam» Pančevo, za period od 01. januara 2018. do 31. decembra godine

JN B16/2017 – Održavanje i registracija putničkih automobila za potrebe JP «Urbanizam» Pančevo, radi zaključenja Okvirnog sporazuma, za period od 01. januara 2018. do 31. decembra godine

ROK ISTIČE 25.12.2017. godine