30.) JN B18/2018 – pružanje internet usluga za potrebe JP «Urbanizam» Pančevo.

JN B18/2018 – pružanje internet usluga za potrebe JP «Urbanizam» Pančevo

 

ROK ISTIČE 25.10.2018. godine