4.) JN A3/2018 – DOBRA – Nabavka plina za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama, koja se sprovodi radi zaključenja okvirnog sporazum za okvirni period od dana zaključenja do do 31.03.2019. godine

JN A3/2018 – Nabavka plina za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama, koja se sprovodi radi zaključenja okvirnog sporazum za okvirni period od dana zaključenja do do 31.03.2019. godine

 

ROK ISTIČE 05.03.2018. godine