4.) JN A15/2018 – Građevinsko-zanatski radovi u cilju tekućeg održavanja JP «Urbanizam» Pančevo i Dečijeg odmarališta na Divčibarama, radi zaključenja okvirnog sporazuma

JN A15/2018 – Građevinsko-zanatski radovi u cilju tekućeg održavanja JP «Urbanizam» Pančevo i Dečijeg odmarališta na Divčibarama, radi zaključenja okvirnog sporazuma, za okvirni period od dana zaključenja do 31. decembra 2020. godine

 

ROK ISTIČE 18.02.2019. godine