5.) JN B28/2018 – Usluge održavanja termotehničkih instalacija u JP «Urbanizam» Pančevo i Dečijem odmaralištu na Divčibarama

JN B28/2018 – Usluge održavanja termotehničkih instalacija u JP «Urbanizam» Pančevo i Dečijem odmaralištu na Divčibarama

 

ROK ISTIČE