8.) JN B1/2019 – Habavka električne energije za potrebe JP „Urbanizam“ Pančevo i Dečijeg odmarališta na Divčibarama -potpuno snabdevanje

JN B1/2019 – Habavka električne energije za potrebe JP „Urbanizam“ Pančevo i Dečijeg odmarališta na Divčibarama -potpuno snabdevanje

 

ROK ISTIČE 01.02.2019. godine