Javne nabavke

o1-811/2019 – Nabavku i montaža mobilijara i nabavka i zamena neupotrebljivih elemenata mobilijara ispred Dečijeg odmarališta na Divčibarama

Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti sa napomenom: „Ponuda za nabavku i montažu mobilijara i nabavku i zamenu neupotrebljivih elemenata mobilijara ispred Dečijeg odmarališta na Divčibarama – ne otvarati“- NABAVKA NA KOJU SE NE PRIMENJUJU ODREDBE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA na adresu Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo, Karađorđeva broj 4 poštom ili lično na pisarnicu […]

25.) JN B14/2019 – Tekuće popravke i održavanje nameštaja za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama

JN B14/2019 – Tekuće popravke i održavanje nameštaja za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama   ROK ISTIČE 17.10.2019. godine

24.) JN B13/2019 – Tekuće održavanje sanitarnih čvorova u dečijem odmaralištu na Divčibarama

JN B13/2019 – Tekuće održavanje sanitarnih čvorova u dečijem odmaralištu na Divčibarama   ROK ISTIČE 30.07.2019. godine

23.) JN B11/2019 – Tekuće održavanje sanitarnih čvorova u dečijem odmaralištu na Divčibarama

JN B11/2019 – Tekuće održavanje sanitarnih čvorova u dečijem odmaralištu na Divčibarama   ROK ISTIČE 04.07.2019. godine    

22.) JN B10/2019 – USLUGE – Sistematski pregledi zaposlenih u JP «Urbanizam» Pančevo

JN B10/2019 – sistematski pregledi zaposlenih u JP «Urbanizam» Pančevo   ROK ISTIČE 28.06.2019. godine

21.) JN B6/2019 – Nabavka tekstilne galanterije za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama

Redni broj javne nabavke dobara male vrednosti za tekuću godinu je JN B6/2019.   Predmet javne nabavke je nabavka tekstilne galanterije za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama.   Opis predmeta javne nabavke – dobra ORN – 19200000 – tkanine od tekstila i srodni proizvodi, 19260000 – tekstil.

20.) JN B9/2019 – Nabavka profesionalne sudo mašine za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama

Ponuđač je obavezan da ponudu dostavi na adresu: JP «Urbanizam», Karađorđeva broj 4, Pančevo, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, u zatvorenoj koverti sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA MALE VREDNOSTI – NABAVKA PROFESIONALNE SUDO MAŠINE POTREBE DEČIJEG ODMARALIŠTA NA DIVČIBARAMA – NE […]

19.) JN B8/2019 – Nabavka računara i računarske opreme za potrebe JP „Urbanizam“ Pančevo

JN B8/2019 – Nabavka računara i računarske opreme za potrebe JP „Urbanizam“ Pančevo Rok za dostavljanje ponuda je 12.04.2019. godine do 11.00 časova. Javno otvaranje ponuda je 12.04.2019. godine u 11.30 časova, u prostorijama JP „Urbanizam“ Pančevo, u Pančevu,  ul. Karađorđeva br. 4, kancelarija br. 107.

18.) JN B4/2019 – dobrovoljno osiguranje zaposlenih u JP „Urbanizam“ Pančevo

Javno otvaranje ponuda sprovešće se na dan isteka roka odnosno 18.03.2019.         godine u 11.30   časova u JP „Urbanizam“, Karađorđeva br.4, Pančevo.

17.) JN A3/2019 – izvođenje građevinsko-zanatskih radova u cilju tekućeg održavanja JP „Urbanizam“ Pančevo i Dečijeg odmarališta na Divčibarama

Ponude se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo, Karađorđeva 4, i moraju se nalaziti u zatvorenoj koverti-omotu sa naznakom:„PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI U CILJU TEKUĆEG ODRŽAVANJA JP «URBANIZAM»   PANČEVO I  DEČIJEG ODMARALIŠTA NA DIVČIBARAMA  – NE OTVARATI“ Krajnji rok za dostavljanje ponuda  je 30. dan […]

16.) JN B3/2019 – Angažovanje knjigovodstvene agencije za potrebe Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo

Ponude se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo, Karađorđeva 4 i moraju se nalaziti u zatvorenoj koverti-omotu sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA MALE  VREDNOSTI –ANGAŽOVANJE KNJIGOVODSTVENE AGENCIJE ZA POTREBE JAVNOG PREDUZEĆA „URBANIZAM“ PANČEVO,  RADI ZAKLJUČENJA OKVIRNOG SPORAZUMA   – NE OTVARATI“  Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 8. […]

15.) JN B5/2019 – Održavanje elektroinstalacija u JP „Urbanizam“ Pančevo i u Dečijem odmaralištu na Divčibarama

Podnošenje ponuda: Ponude se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo, Karađorđeva 4 i moraju se nalaziti u zatvorenoj koverti-omotu sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA MALE  VREDNOSTI – ODRŽAVANJE ELEKTROINSTALACIJA U  JP «URBANIZAM» PANČEVO I U DEČIJEM ODMARALIŠTU NA DIVČIBARAMA  – NE OTVARATI“  Krajnji rok za dostavljanje ponuda […]

14.) JN A2/2019 – Održavanje higijene u Javnom preduzeću „Urbanizam“ Pančevo

Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda – nakon sprovedenog otvorenog postupka u kojem je jedina pristigla ponuda bila neprihvatljiva.

13. ) JN B2/2019 – Habavka rezervnih delova za razne popravke, za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama i JP „Urbanizam“ Pančevo, za period od februara 2019. godine do 31.12.2020. godine

JN B2/2019 – Habavka   rezervnih delova za razne popravke, za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama i JP „Urbanizam“ Pančevo, za period od februara 2019. godine do 31.12.2020. godine   ROK ISTIČE 19.02.2019. godine

12.) JN B27/2018 – Usluge održavanja bele tehnike za potrebe JP «Urbanizam» Pančevo i Dečijeg odmarališta na Divčibarama

JN B27/2018 – Usluge održavanja bele tehnike za potrebe JP «Urbanizam» Pančevo i Dečijeg odmarališta na Divčibarama   ROK ISTIČE 08.02.2019. godine