JN-A71/2014-PREGOVARAČKI POSTUPAK-dodatni radovi-rekonstrukcija i dogradnja ulice Lava Tolstoja i Milke Marković u Pančevu.

ROK ISTIČE 23.07.2014. godine
…na osnovu člana 36. stav1. tačka 5. podtačka 2. Zakona o javnim nabavkama