JN A7/2015-DOBRA-Nabavka električne energije-potpuno snabdevanje, za period 01.01.-31.05.2015. godine