JN B13/2015-USLUGE-Izrada geodetskog snimka za potrebe legalizacije Dečijeg odmarališta na Divčibarama

Predmet javne nabavke usluga male vrednosti– izrada geodetskog snimka za potrebe legalizacije objekta Dečijeg odmarališta na Divčibarama.

Opis predmeta javne nabavke-ORN-71400000-izrada geodetskog snimka i izrada KTP-a plana kao geodetske podloge za potrebe legalizacije dograđenog dela objekta dečijeg odmarališta na Divčibarama.