JN B35/2014 – USLUGE – Geodetske usluge za potrebe uknjižbe etažnih celina u zgradi legata Bate Mihajlovića u Pančevu