JN B50/2015-USLUGE-Održavanje nameštaja za potrebe JP "Direkcija" Pančevo

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 14.10.2015. u 11.00 časova.

Javno otvaranje ponuda je 14.10.2015. godine u 11.30 časova.