JN B64/2015-USLUGE-Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekta Narodnog muzeja u Pančevu

Predmet javne nabavke je tehnička kontrola projektno – tehničke dokumentacije za rekonstrukciju kompletnog objekta Narodnog muzeja Pančevo.

Opis predmeta javne nabavke: 71300000 -Tehničke usluge.

Predmet ove javne nabavke je tehnička kontrola dokumentacije za radove definisane u lokacijskim uslovima:

– tehničke dokumentacije za izgradnju podzemnih rezervoara za sistem protivpožarne zaštite kapaciteta 2h50m3.