JN B7/2015-DOBRA-Nabavka boca sa vodom za potrebe JP "Direkcija" Pančevo i Dečijeg odmarališta na Divčibarama

Predmet javne nabavke dobra male vrednosti- nabavka boca sa vodom za potrebe JP „Direkcija“ Pančevo i dečije odmaralište na Divčibarama za planirani period od 01.01.2015. do 31.05.2015. godine.

Opis predmeta javne nabavke: – dobra, ORN-15981100 Negazirana mineralna voda.