JN A3/2017 -DOBRA – Nabavka goriva za potrebe JP „Direkcija“ Pančevo i Dečijeg odmarališta na Divčibarama, za period od 01.06.2017. godine do 31.05.2018. godine

JN A3/2017 -Nabavka goriva za potrebe JP „Direkcija“ Pančevo i Dečijeg odmarališta na Divčibarama, za period od 01.06.2017. godine do 31.05.2018. godine, po partijama i to:

Partija 1 – gasno ulje ekstra lako evro el
Partija 2 – benzin
Partija 3 – butan gas.

 

ROK ISTIČE 31.03.2017. godine