JN A4/2017 -DOBRA – Nabavka hrane i namirnica za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama i napitaka za potrebe JP „Direkcija“ Pančevo, po partijama, za period od 01.06.2017. godine do 31.12.2017. godine

JN A4/2017 – Nabavka hrane i namirnica za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama i napitaka za potrebe JP „Direkcija“ Pančevo, po partijama, za period od 01.06.2017. godine do 31.12.2017. godine

 

ROK ISTIČE 27.04.2017. godine