23.) JN A7/2017 – DOBRA – Nabavka goriva za potrebe JP „Urbanizam“ Pančevo i Dečijeg odmarališta na Divčibarama

JN A7/2017 – Nabavka goriva za potrebe JP „Urbanizam“ Pančevo i Dečijeg odmarališta na Divčibarama, koja se sprovodi radi zaključenja okvirnog sporazum za okvirni period od januara 2018. godine do 31.12.2018. godine, po partijama i to:
Partija 1-gasno ulje ekstra lako evro el,
Partija 2-benzin i
Partija 3-butan gas

 

ROK ISTIČE 08.01.2018.  godine