JN B11/2017. Usluga fizičkog obezbeđenja za potrebe JP „Direkcija“ Pančevo, za period od 01.06.2017. godine do 22.12.2017. godine.