JN B1/2017 – USLUGE – Ctručne usluge procene vrednosti kapitala za potrebe Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo

JN B1/2017 – Ctručne usluge procene vrednosti kapitala za potrebe Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo

 

ROK ISTIČE 10.10.2017. godine