JN B15/2017 – Izrada nalaza i mišljenja veštaka za potrebe etažiranja i upisa poslovnog prostora u javnu svojinu grada Pančeva.