JN B2/2017 – DOBRA – Nabavka boca sa vodom za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama i JP „Direkcija“ Pančevo, za period od 01.06.2017. godine do 31.12.2017. godine

JN B2/2017 – Nabavka boca sa vodom za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama i JP „Direkcija“ Pančevo, za period od 01.06.2017. godine do 31.12.2017. godine

 

ROK ISTIČE 08.05.2017. godine