JN B3/2017 – USLUGE – Održavanje fotokopir aparata za potrebe JP „Direkcija“ Pančevo

JN B3/2017 – Održavanje fotokopir aparata za potrebe JP „Direkcija“ Pančevo, za period od 01.06.2017. godine do 31.12.2017. godine

 

ROK ISTIČE 13.04.2017. godine