JN B6/2017 – DOBRA – Nabavka rezervnih delova za razne popravke, za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama i JP „Direkcija“ Pančevo, za period od 01.06.2017. godine do 31.12.2017. godine

JN B6/2017 – Nabavka rezervnih delova za razne popravke, za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama i JP „Direkcija“ Pančevo, za period od 01.06.2017. godine do 31.12.2017. godine

 

ROK ISTIČE 18.04.2017. godine