JN B6/2017 – USLUGE – Izrada Katastarsko-topografskog plana za potrebe izrade Plana detaljne regulacije za područje hrastove šume u Dolovu

JN B6/2017 – Izrada Katastarsko-topografskog plana za potrebe izrade Plana detaljne regulacije za područje hrastove šume u Dolovu

 

ROK ISTIČE 24.10.2017. godine