JN B9/2017 – DOBRA – Nabavka spratnih drvenih kreveta za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama

JN B9/2017 – Nabavka spratnih drvenih kreveta za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama.

Ponude se podnose do 30.11.2017. godine do 11.00 časova, na adresu Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo.

Postupak javnog otvaranja ponuda biće sproveden dana 30.11.2017. godine u 11.30 časova, u prostorijama JP „Urbanizam“ Pančevo.