JN XI-13-404-118/2017 – RADOVI – Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na instalacijama PP zaštite – OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ po sistemu „ključ u ruke“

JN XI-13-404-118/2017 – Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na instalacijama PP zaštite – OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ po sistemu „ključ u ruke“

 

ROK ISTIČE 25.07.2017. godine