JN XI-13-404-150/2017 – Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na uređenju školskog dvorišta u OŠ „Stevica Jovanović“ u Pančevu