Javne nabavke

11.) JN B26/2018 – Usluge redovnog i interventnog održavanja instalacija vodovoda i kanalizacije u JP «Urbanizam» Pančevo i Dečijem odmaralištu na Divčibarama

JN B26/2018 – Usluge redovnog i interventnog održavanja instalacija vodovoda i kanalizacije u JP «Urbanizam» Pančevo i Dečijem odmaralištu na Divčibarama   ROK ISTIČE 05.02.2019. godine

10.) JN B30/2018 – Održavanje elektroinstalacija u JP „Urbanizam Pančevo i u Dečijem odmaralštu na Divčibarama

Ponude se dostavljaju do 05.02.2019. godine do 11.00 časova. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana 05.02.2019. godine u 11.30 časova u prostorijama JP „Urbanizam“ Pančevo.

9.) JN B29/2018 – Održavanje instalacija i opreme (TT, TV, mreže računara, video nadzora idr.) u JP „Urbanizam“ Pančevo i Dečijem odmaralištu na Divčibarama

Ponude se dostavljaju do 01.02.2019. godine do 12.00 časova. Javno otvaranje ponuda će biti sprovedeno dana 01.02.2019. godine u 12.30. časova u prostorijama JP „Urbanizam“ Pančevo, Karađorđeva br. 4, Pančevo.

8.) JN B1/2019 – Habavka električne energije za potrebe JP „Urbanizam“ Pančevo i Dečijeg odmarališta na Divčibarama -potpuno snabdevanje

JN B1/2019 – Habavka električne energije za potrebe JP „Urbanizam“ Pančevo i Dečijeg odmarališta na Divčibarama -potpuno snabdevanje   ROK ISTIČE 01.02.2019. godine

7.) JN B31/2018 – Habavka kancelarijskog materijala, računarskog potrošnog materijala i tonera za potrebe JP «Urbanizam» Pančevo, radi zaključenja okvirnog sporazuma

JN B31/2018 – Habavka kancelarijskog materijala, računarskog potrošnog materijala i tonera za potrebe JP «Urbanizam» Pančevo, radi zaključenja okvirnog sporazuma   ROK ISTIČE 31.01.2019. godine

6.) JN A1/2019 – Održavanje aplikativnog softvera za potrebe JP „Urbanizam“ Pančevo

JN A1/2019 – Održavanje aplikativnog softvera za potrebe JP „Urbanizam“ Pančevo – pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

5.) JN B28/2018 – Usluge održavanja termotehničkih instalacija u JP «Urbanizam» Pančevo i Dečijem odmaralištu na Divčibarama

JN B28/2018 – Usluge održavanja termotehničkih instalacija u JP «Urbanizam» Pančevo i Dečijem odmaralištu na Divčibarama   ROK ISTIČE

4.) JN A15/2018 – Građevinsko-zanatski radovi u cilju tekućeg održavanja JP «Urbanizam» Pančevo i Dečijeg odmarališta na Divčibarama, radi zaključenja okvirnog sporazuma

JN A15/2018 – Građevinsko-zanatski radovi u cilju tekućeg održavanja JP «Urbanizam» Pančevo i Dečijeg odmarališta na Divčibarama, radi zaključenja okvirnog sporazuma, za okvirni period od dana zaključenja do 31. decembra 2020. godine   ROK ISTIČE 18.02.2019. godine

40.) JN B24/2018 – Održavanje fotokopir aparata za potrebe JP „Urbanizam“ Pančevo

JN B24/2018 – Održavanje fotokopir aparata za potrebe JP „Urbanizam“ Pančevo. Javna nabavka se sprovodi radi zaključenja Okvirnog sporazuma za period od dana zaključenja do 31.12.2020. godine. Ponude za ovu javnu nabavku se predaju najkasnije do 21.01.2019. godine do 11.00 časova. Postupak javnog otvaranja ponuda sprovešće se dana 21.01.2019. godine u 11.30 časova u prostorijama […]

39. ) JN B22/2018 – Habavka boca sa vodom za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama i JP «Urbanizam» Pančevo

JN B22/2018 – Habavka boca sa vodom za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama i JP «Urbanizam» Pančevo   ROK ISTIČE 16.01.2019. godine

38.) JN B21/2018 – Habavka sredstava za održavanje higijene za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama i JP «Urbanizam» Pančevo, po partijama

JN B21/2018 – Habavka sredstava za održavanje higijene za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama i JP «Urbanizam» Pančevo, po partijama i to: Partija 1 – nabavka sredstava za održavanje higijene za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama, Partija 2 – nabavka sredstava za održavanje higijene za potrebe JP «Urbanizam» Pančevo   ROK ISTIČE 16.01.2019. godine

37.) JN A16-2018 – Održavanje higijene u Javnom preduzeću „Urbanizam“ Pančevo

JN A16-2018 – Održavanje higijene u Javnom preduzeću „Urbanizam“ Pančevo   ROK ISTIČE 30.01.2018. godine

36.) JN B23/2018 – Usluge fizičkog obezbeđenja za potrebe JP «Urbanizam» Pančevo, za period od dana zaključenja do 31. decembra 2020. godine

JN B23/2018 – Usluge fizičkog obezbeđenja za potrebe JP «Urbanizam» Pančevo, za period od dana zaključenja do 31. decembra 2020. godine   ROK ISTIČE 28.12.2018. godine

35.) JN B20/2018 – Osiguranje imovine i lica za potrebe JP «Urbanizam» Pančevo

JN B20/2018 – Osiguranje imovine i lica za potrebe JP «Urbanizam» Pančevo   ROK ISTIČE 28.12.2018. godine

34.) JN B25/2018 – Održavanje računara i računarske opreme za potrebe JP „Urbanizam“ Pančevo

JN B25/2018 – Održavanje računara i računarske opreme za potrebe JP „Urbanizam“ Pančevo Ponuđač je obavezan da ponudu dostavi na adresu: JP „Urbanizam“, Karađorđeva broj 4, Pančevo, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, u zatvorenoj koverti sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA MALE […]