Jaвне набавке

29.) ЈН Б17/2018 – услуге одржавања и регистрације путничких аутомобила за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево, за период од 01. јануара 2019. до 31. децембра 2020. године

ЈН Б17/2018 – услуге одржавања и регистрације путничких аутомобила за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево, за период од 01. јануара 2019. до 31. децембра 2020. године   РОК ИСТИЧЕ 25.10.2018. године

28.) JН А12/2018 – Превоз деце за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама

Понуде се могу достављати лично или путем поште на адресу Јавног предузећа «Урбанизам» Панчево, Карађорђева број 4 и морају се налазити у затвореној коверти-омоту са назнаком:   „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ПРЕВОЗ ДЕЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА –НЕ ОТВАРАТИ“.   Крајњи рок за достављање понуда је 30. дан од дана објављивања […]

ЈН А11/2018 – Набавка горива за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево и Дечијег одмаралишта на Дивчибарама, по партијама

Понуде се могу достављати лично или путем поште на адресу Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, Карађорђева број 4 и морају се налазити у затвореној коверти – омоту са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ЈП „УРБАНИЗАМ” ПАНЧЕВО И ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА, ПО ПАРТИЈАМА – НЕ ОТВАРАТИ“ Крајњи рок за достављање […]

26.) ЈН А10/2018 – Инвестиционо одржавање зграде ЈП „Урбанизам“ Панчево

Подношење понуда: Понуде се могу достављати лично или путем поште на адресу Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, Карађорђева бр. 4, Панчево и морају се налазити у затвореној коверти – омоту са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО – НЕ ОТВАРАТИ“ Крајњи рок за достављање понуда је 30. дан од […]

25.) JН А9/2018 – Одржавање хигијене у Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево

Подношење понуда: Понуде се могу достављати лично или путем поште на адресу Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, Карађорђева број 4 и морају се налазити у затвореној коверти – омоту са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ «УРБАНИЗАМ» ПАНЧЕВО – НЕ ОТВАРАТИ“ Крајњи рок за достављање понуда је 30. дан од дана […]

ЈН А8/2018 – Одржавање хигијене у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама

Понуде се могу достављати лично или путем поште на адресу Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, Карађорђева број 4 и морају се налазити у затвореној коверти-омоту са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ДЕЧИЈЕМ ОДМАРАЛИШТУ НА ДИВЧИБАРАМА – НЕ ОТВАРАТИ“ Крајњи рок за достављање понуда је 30. дан од дана објављивања позива за […]

JН Б14/2018 – Систематски прегледи запослених у ЈП „Урбанизам“ Панчево

Понуђач је обавезан да понуду достави на адресу: ЈП „Урбанизам“ Панчево, Карађорђева број 4, Панчево, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, у затвореној коверти са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП «УРБАНИЗАМ» ПАНЧЕВО – НЕ ОТВАРАТИ“, […]

А7/2018- УСЛУГЕ- Унапређење књиговодственог апликативног софтвера за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево

А7/2018- УСЛУГЕ- Унапређење књиговодственог апликативног софтвера за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево

21.) ЈН Б16/2018 – ДОБРА – Hабавка професионалне веш машине за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама

ЈН Б16/2018 – Hабавка професионалне веш машине за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама   РОК ИСТИЧЕ 19.06.2018. године

20.) ЈН Б15/2018 – ДОБРА – Hабавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама

ЈН Б15/2018 – Hабавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама   РОК ИСТИЧЕ 18.06.2018. године

19.) A6/2018 – РАДОВИ – КРЕЧЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ПРОСТОРИЈА У ДЕЧИЈЕМ ОДМАРАЛИШТУ НА ДИВЧИБАРАМА

А6/2018 -Кречење унутрашњих просторија у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама   РОК ИСТИЧЕ 29.06.2018. године

18.) А5/2018 – РАДОВИ – Текуће одржавање санитарних чворова у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама

А5/2018-Текуће одржавање санитарних чворова у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама   РОК ИСТИЧЕ 28.06.2018. године

17.) ЈН Б13/2018 – Добра – Набавка трпезаријских столова, трпезаријских столица и школских столица за потребе дечијег одмаралишта на Дивчибарама

ЈН Б13/2018 НАБАВКА ТРПЕЗАРИЈСКИХ СТОЛОВА, ТРПЕЗАРИЈСКИХ СТОЛИЦА И ШКОЛСКИХ СТОЛИЦА ЗА ПОТРЕБЕ ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА Рок истиче: 28. маја 2018. год.  

16.) ЈН Б12/2018 – ДОБРА – Hабавка рачунара и рачунарске опреме за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево

ЈН Б12/2018 – Hабавка рачунара и рачунарске опреме за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево   РОК ИСТИЧЕ 15.05.2018. године

15.) ЈН Б11/2018 – УСЛУГЕ – Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања ЈП „Урбанизам“ Панчево и Дечијег одмаралишта на Дивчибарама

ЈН Б11/2018 – Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања ЈП „Урбанизам“ Панчево и Дечијег одмаралишта на Дивчибарама   РОК ИСТИЧЕ 20.04.2018. године