Javne nabavke

31.) JN A13/2018 – Nabavka hrane i namirnica za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama i napitaka za potrebe JP „Urbanizam“ Pančevo, po partijama, radi zaključenja okvirnog sporazuma za okvirni period od 01.01.2019. godine, odnosno od dana zaključenja do 31.12.2020. godine

JN A13/2018 – Nabavka hrane i namirnica za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama i napitaka za potrebe JP „Urbanizam“ Pančevo, po partijama, radi zaključenja okvirnog sporazuma za okvirni period od 01.01.2019. godine, odnosno od dana zaključenja do 31.12.2020. godine   ROK ISTIČE 19.11.2018. godine

30.) JN B18/2018 – pružanje internet usluga za potrebe JP «Urbanizam» Pančevo.

JN B18/2018 – pružanje internet usluga za potrebe JP «Urbanizam» Pančevo   ROK ISTIČE 25.10.2018. godine

29.) JN B17/2018 – usluge održavanja i registracije putničkih automobila za potrebe JP «Urbanizam» Pančevo, za period od 01. januara 2019. do 31. decembra 2020. godine

JN B17/2018 – usluge održavanja i registracije putničkih automobila za potrebe JP «Urbanizam» Pančevo, za period od 01. januara 2019. do 31. decembra 2020. godine   ROK ISTIČE 25.10.2018. godine

28.) JN A12/2018 – Prevoz dece za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama

Ponude se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu Javnog preduzeća «Urbanizam» Pančevo, Karađorđeva broj 4 i moraju se nalaziti u zatvorenoj koverti-omotu sa naznakom:   „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – PREVOZ DECE ZA POTREBE DEČIJEG ODMARALIŠTA NA DIVČIBARAMA –NE OTVARATI“.   Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 30. dan od dana objavljivanja […]

JN A11/2018 – Nabavka goriva za potrebe JP „Urbanizam“ Pančevo i Dečijeg odmarališta na Divčibarama, po partijama

Ponude se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo, Karađorđeva broj 4 i moraju se nalaziti u zatvorenoj koverti – omotu sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – NABAVKA GORIVA ZA POTREBE JP „URBANIZAM” PANČEVO I DEČIJEG ODMARALIŠTA NA DIVČIBARAMA, PO PARTIJAMA – NE OTVARATI“ Krajnji rok za dostavljanje […]

26.) JN A10/2018 – Investiciono održavanje zgrade JP „Urbanizam“ Pančevo

Podnošenje ponuda: Ponude se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo, Karađorđeva br. 4, Pančevo i moraju se nalaziti u zatvorenoj koverti – omotu sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA – INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZGRADE JP „URBANIZAM“ PANČEVO – NE OTVARATI“ Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 30. dan od […]

25.) JN A9/2018 – Održavanje higijene u Javnom preduzeću „Urbanizam“ Pančevo

Podnošenje ponuda: Ponude se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo, Karađorđeva broj 4 i moraju se nalaziti u zatvorenoj koverti – omotu sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA ODRŽAVANJE HIGIJENE U JAVNOM PREDUZEĆU «URBANIZAM» PANČEVO – NE OTVARATI“ Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 30. dan od dana […]

JN A8/2018 – Održavanje higijene u Dečijem odmaralištu na Divčibarama

Ponude se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo, Karađorđeva broj 4 i moraju se nalaziti u zatvorenoj koverti-omotu sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – ODRŽAVANJE HIGIJENE U DEČIJEM ODMARALIŠTU NA DIVČIBARAMA – NE OTVARATI“ Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 30. dan od dana objavljivanja poziva za […]

JN B14/2018 – Sistematski pregledi zaposlenih u JP „Urbanizam“ Pančevo

Ponuđač je obavezan da ponudu dostavi na adresu: JP „Urbanizam“ Pančevo, Karađorđeva broj 4, Pančevo, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, u zatvorenoj koverti sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA MALE VREDNOSTI – SISTEMATSKI PREGLEDI ZAPOSLENIH U JP «URBANIZAM» PANČEVO – NE OTVARATI“, […]

A7/2018- USLUGE- Unapređenje knjigovodstvenog aplikativnog softvera za potrebe JP „Urbanizam“ Pančevo

A7/2018- USLUGE- Unapređenje knjigovodstvenog aplikativnog softvera za potrebe JP „Urbanizam“ Pančevo

21.) JN B16/2018 – DOBRA – Habavka profesionalne veš mašine za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama

JN B16/2018 – Habavka profesionalne veš mašine za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama   ROK ISTIČE 19.06.2018. godine

20.) JN B15/2018 – DOBRA – Habavka računara i računarske opreme za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama

JN B15/2018 – Habavka računara i računarske opreme za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama   ROK ISTIČE 18.06.2018. godine

19.) A6/2018 – RADOVI – KREČENJE UNUTRAŠNJIH PROSTORIJA U DEČIJEM ODMARALIŠTU NA DIVČIBARAMA

A6/2018 -Krečenje unutrašnjih prostorija u Dečijem odmaralištu na Divčibarama   ROK ISTIČE 29.06.2018. godine

18.) A5/2018 – RADOVI – Tekuće održavanje sanitarnih čvorova u Dečijem odmaralištu na Divčibarama

A5/2018-Tekuće održavanje sanitarnih čvorova u Dečijem odmaralištu na Divčibarama   ROK ISTIČE 28.06.2018. godine

17.) JN B13/2018 – Dobra – Nabavka trpezarijskih stolova, trpezarijskih stolica i školskih stolica za potrebe dečijeg odmarališta na Divčibarama

JN B13/2018 NABAVKA TRPEZARIJSKIH STOLOVA, TRPEZARIJSKIH STOLICA I ŠKOLSKIH STOLICA ZA POTREBE DEČIJEG ODMARALIŠTA NA DIVČIBARAMA Rok ističe: 28. maja 2018. god.