Javne nabavke

JN-A46/2014-DOBRA-nabavka električne energije za potrebe JP „Direkcija“ Pančevo, za okvirni period od aprila 2014. godine do 31.07.2014. godine – potpuno snabdevanje.

ROK ISTIČE 07.04.2014.godine ROK SE PRODUŽAVA DO 22.04.2014. godine

JN-B12/2014-DOBRA-nabavka terenskog vozila za potrebe JP „Direkcija“ Pančevo.

rok ističe 13.03.2014. godine

JN A31/2014-RADOVI-investiciono održavanje kanalizacione mreže i sanitarnih čvorova u Osnovnoj školi „Branko Radičević“ u Pančevu.

ROK ISTIČE: 31.03.2014.