XI-13-404-116/2017 – Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji dela ambulante „Centar“ i nabavka i ugradnja hidraulične platforme za osobe sa invaliditetom – ulica Zmaj Jovina – faza 2.