XI-13-404-142/2017 -Nabavka radova na izmeštanju magistralnog gasovoda ispod atarskog puta Banatsko Novo Selo – Dolovo.