Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo

Osnovno o preduzeću

Javno preduzeće „URBANIZAM“ Pančevo, je pravni sledbenik  JP „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ koja je osnovana 18. marta 1993. godine, na osnovu odluke Skupštine opštine Pančevo o spajanju:

 • Javnog preduzeća za urbanističke poslove „URBANIZAM“ Pančevo,
 • Društvenog fonda građevinskog zemljišta i puteva opštine Pančevo i
 • Javnog preduzeća za stambene usluge „STAN“ Pančevo (Sl. list opštine Pančevo, Kovin, i Opovo br. 5/93).

 

Pretežne delatnosti

 • 71.11 – Arhitektonska delatnost;
 • 71.12 – Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje;
 • 55.20 – Odmarališta i slični objekti za kraći boravak;

 

Javno preduzeće „URBANIZAM“ Pančevo

 • Izrađuje Prostorne planove i urbanističke planove kao i urbanističku dokumentaciju za sprovođenje urbanističkih planova;
 • Izrađuje strateške procene uticaja planova na životnu sredinu i izdaje energetske pasoše;
 • Izrađuje dokumentaciju i daje mišljenje u postupku određivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekata i u postupku ozakonjenja objekata u skladu sa Zakonom kojim se uređuje postupak ozakonjenja;
 • Učestvuje u pripremi Programa otuđenja građevinskog zemljišta i Programa uređenja građevinskog zemljišta;

 

Struktura prihoda i izvori finansiranja

 • Komunalni prihodi i primanja iz Budžeta grada Pančeva
 • Prihodi iz drugih izvora Budžeta grada Pančeva
 • Sopstveni prihodi

 

 • Naknada za upotrebu javnih puteva
 • Prihodi od odmarališta na Divčibarama
 • Prihodi od stručnih usluga JP „Urbanizam“ Pančevo

 

 

Podatke o organizacionoj strukturi Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo možete pronaći na strani —> Organizaciona struktura