Maršala Tita 23, Kačarevo

Osnovni podaci

  • Ulica: Maršala Tita
  • Broj: 23
  • Naseljeno mesto: Kačarevo
  • Zona: Treća
  • Zakupljeno: Ne