Израда планске документације за локалне самоуправе

 

                                                                  

 

 

Информације о процедури припреме, израде и доношења планских докумената (просторних и урбанистичких планова),  које су дефинисане Законом о планирању и изградњи Републике Србије, можете пронаћи на страни —> Процедура планских докумената

Референц листа ЈП "Урбанизам" Панчево