Нискоградња

Сектор Нискоградње се бавио ивестиционим радовима највишег ранга:

  • вођењем инвестиција у областима саобраћајне инфраструктуре,
  • вођењем инвестиција у областима водоводне инфраструктуре,
  • вођењем инвестиција у областима канализационе инфраструктуре,
  • гасификације и
  • јавног осветљења.

нискоградња панчево

Осим инвестицијама, овај сектор се бавио и редовним одржавањем јавног осветљења, као и одржавањем свих саобраћајница у граду и општинских путева, укључујући и зимско одржавање јавних путева.

Улагањем у развој фекалне и атмосферске канализације, сектор је помагао смањењу загађења вода и водотокова и тиме давао подршку развоју града и подизању санитарне хигијене и квалитета живота грађана, а гасификацијом је доприносио смањењу аеро-загађа, које је изражено током целе године, а посебно у току зимских месеци.