Нискоградња – ЈП „Дирекција“ Панчево

Сектор Нискоградње се бавио ивестиционим радовима највишег ранга:

  • вођењем инвестиција у областима саобраћајне инфраструктуре,
  • вођењем инвестиција у областима водоводне инфраструктуре,
  • вођењем инвестиција у областима канализационе инфраструктуре,
  • гасификације и
  • јавног осветљења.

нискоградња панчево

Осим инвестицијама, овај сектор се бавио и редовним одржавањем јавног осветљења, као и одржавањем свих саобраћајница у граду и општинских путева, укључујући и зимско одржавање јавних путева.

Улагањем у развој фекалне и атмосферске канализације, сектор је помагао смањењу загађења вода и водотокова и тиме давао подршку развоју града и подизању санитарне хигијене и квалитета живота грађана, а гасификацијом је доприносио смањењу аеро-загађа, које је изражено током целе године, а посебно у току зимских месеци.

 

 

 

Нискоградња ЈП „Дирекција“ Панчево – Радови у току

Нискоградња ЈП „Дирекција“ Панчево – Изведени радови

Нискоградња ЈП „Дирекција“ Панчево – Планирани радови

 

——–

 

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, од 1. септембра 2017. године, након трансформисања из Јавног предузећа „Дирекција за иградњу и уређење Панчева“ Панчево, више не обавља послове из области инвестиција високоградње и нискоградње на територији Града Панчева, нити се више бави управљањем пословним простором, градским грађевинским земљиштем, зиданим и монтажним гаражама и јавним осветљењем Града Панчева.

Све информације везане за горе наведене делатности, заинтересовани могу добити путем надлежних секретаријата Градске управе Града Панчева – 26000 Панчево, Трг Краља Петра I бр. 2-4, teлефон: (013) 30 88 30,  званична интернет презентација: www.pancevo.rs

Градска управа