Niskogradnja – JP „Direkcija“ Pančevo

Sektor Niskogradnje se bavio ivesticionim radovima najvišeg ranga:

  • vođenjem investicija u oblastima saobraćajne infrastrukture,
  • vođenjem investicija u oblastima vodovodne infrastrukture,
  • vođenjem investicija u oblastima kanalizacione infrastrukture,
  • gasifikacije i
  • javnog osvetljenja.

niskogradnja pančevo

Osim investicijama, ovaj sektor se bavio i redovnim održavanjem javnog osvetljenja, kao i održavanjem svih saobraćajnica u gradu i opštinskih puteva, uključujući i zimsko održavanje javnih puteva.

Ulaganjem u razvoj fekalne i atmosferske kanalizacije, sektor je pomagao smanjenju zagađenja voda i vodotokova i time davao podršku razvoju grada i podizanju sanitarne higijene i kvaliteta života građana, a gasifikacijom je doprinosio smanjenju aero-zagađa, koje je izraženo tokom cele godine, a posebno u toku zimskih meseci.

 

 

 

Niskogradnja JP „Direkcija“ Pančevo – Radovi u toku

Niskogradnja JP „Direkcija“ Pančevo – Izvedeni radovi

Niskogradnja JP „Direkcija“ Pančevo – Planirani radovi

 

——–

 

Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo, od 1. septembra 2017. godine, nakon transformisanja iz Javnog preduzeća „Direkcija za igradnju i uređenje Pančeva“ Pančevo, više ne obavlja poslove iz oblasti investicija visokogradnje i niskogradnje na teritoriji Grada Pančeva, niti se više bavi upravljanjem poslovnim prostorom, gradskim građevinskim zemljištem, zidanim i montažnim garažama i javnim osvetljenjem Grada Pančeva.

Sve informacije vezane za gore navedene delatnosti, zainteresovani mogu dobiti putem nadležnih sekretarijata Gradske uprave Grada Pančeva – 26000 Pančevo, Trg Kralja Petra I br. 2-4, telefon: (013) 30 88 30,  zvanična internet prezentacija: www.pancevo.rs

Gradska uprava