Izvedeni Radovi

Izgradnja ulice 7. Nova u dužini od 550 metara po “inženjering sistemu“ i sistemu “ključ u ruke“ (SEVERNA INDUSTRIJSKA ZONA) – druga faza

DRUGA FAZA RADOVA U SEVERNOJ INDUSTRIJSKOJ ZONI: Završena je izgradnja 550 metara ulice 7. Nova (druga faza radova) što je podrazumevalo kao i u prvoj fazi radove na saobraćajnici, javnom osvetlenju, vodovodnoj mreži i saobraćajnoj signalizaciji. Kompletni radovi na drugoj fazi obuhvatali su kao i u prvoj fazi radove na saobraćajnici,javnom osvetlenju, vodovodnoj mreži i […]

Izgradnja ulice 7. Nova u dužini od 520 metara po “inženjering sistemu“ i sistemu “ključ u ruke“ (SEVERNA INDUSTRIJSKA ZONA) – prva faza

PRVA FAZA RADOVA U SEVERNOJ INDUSTRIJSKOJ ZONI: Obuhvatala je izvođenje radova (na izgradnji 520 M) saobraćajnice ulice 7. Nove i dela Crepajskog puta sa infrastrukturom ( vodovod, javno osvetlenje). Radovi su se odnosili na pripremne i zemljane radove, zatim radove na izradi kolovozne konstrukcije, a radovi na vodovodu i javnom osvetlenju su se vršili uporedno […]

Ulica Skadarska – izgradnja pešačke staze

U ulici Skadarskoj izvedeni su radovi na izgradnji desnog trotoara od pruge Pančevo – Zrenjanin do ulice Vlasinske u širini od 1,5m i dužini od oko 1000m.

Fekalna kanalizacija MZ Omoljica (druga faza)

Prema projektu koji je dostavila MZ Omoljica, JP „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ uz podršku Grada Pančeva sprovela je nastavak radova na fekalnoj kanalizaciji u ovoj Mesnoj zajednici. Radovi su se odnosili na postavljanje cevovoda čiji je prečnik cevi F 400. U ovoj fazi je postavljeno 650 metara kanalizacionih cevi. Ulice u kojima se […]

Ulica Makedonska ( od ulice Radničke do ulice Omladinske ) MZ „Kačarevo“ – periodično održavanje

Radovi su obuhvatali izgradnju saobraćajnice dužine 100 metara i širine 4 metra sa čišćenjem kišnih kanala sa obe strane puta.

Ulica Borisa Kidriča (od Zmaj Jovine Ulice do kraja parcele) MZ „Banatsko Novo Selo“- periodično održavanje

Urađeno je asfaltiranje ulice Borisa Kidriča u dužini od 973 metra, izgradnja saobraćajnice u širini od 5 metara. Takođe, izrađeni su kišni kanali duž ulice i postavljena je kompletna saobraćajna signalizacija.

Ulica Moše Pijade MZ „Banatski Brestovac“ – periodično održavanje

Radovi su završeni po utvrđenoj dinamici. Ulica Moše Pijade u MZ „Banatski Brestovac“ je asfaltirana u dužini od 950 metara i izgrađena je saobraćajnica širine 4 metra sa zemljanim bankinama širine 0,75 metara i kolskim prilazima,očišćeni su kišni kanali sa obe strane ulice i postavljena je kompletna saobraćajna signalizacija.

Ulica Vojvođanska MZ „Dolovo“ – periodično održavanje

U Vojvođanskoj ulici radovi su obuhvatali asfaltiranje u dužini od 829 metara i izgradnju saobraćajnice u širini od 4,8 metara sa zemljanim bankinama širine 0,5 do 0,75 metra. Takođe očišćeni su kišni kanali sa obe strane ulice i postavljena je kompletna vertikalna signalizacija.

Ulica JNA MZ „Dolovo“ – periodično održavanje

U sklopu periodičnog održavanja po projektima koje je dostavila MZ Dolovo urađena je Ulica JNA.Radovi su obuhvatali asfaltiranje ulice u dužini od 1201,6 metara,izgrađena je saobraćajnica širine 5 metara sa zemljanim bankinama širine 0,5 do 0,75 metara. Takođe su očišćeni kišni kanali sa obe strane ulice i postavljena je vertikalna signalizacija.

Ulica Borisa Kidriča (od ulice Tamiške do ulice Mlinske) – MZ Glogonj

Prema projektu MZ Glogonj i uz pomoć Grada kao osnivača JP „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ je u sklopu periodičnog održavanja izvela radove na ulici Borisa Kidriča (od ulice Tamiške do Mlinske). MZ Glogonj je uradila projekat po kojem JP „Direkcija“ izvela radove na periodičnom održavanju pomenute ulice. Projektom je predviđeno asfaltiranje ulice Borisa […]

Investiciono održavanje Trg Kralja Petra 1 (Plato ispred Gradske uprave)

Izvedeni su radovi na investicionom održavanju dela pešačke staze oko zgrade gradske uprave Grada Pančeva i Platoa. Radovi su obuhvatali zamenu postojećih betonskih ploča na oko 3000 m2, u ove radove je bilo uključeno i investiciono održavanje ulice Sokače.

Naselje „Mali Rit“ – saobraćajnica

Radovi na saobraćajnici u naselju „Mali Rit“ su obuhvatali potez od ulice Marka Kraljevića do postojećeg tucaničkog puta u naselju „Mali Rit“. Dužina puta na kome su izvedeni radovi je 650 metara. Radovima je obuhvaćeno proširenje postojećeg puta i uređenje zelenila pored obe strane Grejderom a nakon toga valjkom,kako bi put bio čvršći. Izrađen je […]

Ulica Begejska MZ „Omoljica“ – periodično održavanje

Nastavila se dobra saradnja seoskih MZ i JP“Direkcija“ u cilju daljeg razvitka infrastrukture. Prema zahtevu MZ Omoljica urađena je Begejska ulica u MZ Omoljica. Radovi su obuhvatali asfaltiranje ove ulice u dužini od 210 metara,širine 4 metra sa dva sloja asfalta preko kaldrme koja se tu nalazila.

Ulica Zimska MZ „Starčevo“ – periodično održavanje

Po zahtevu MZ Starčevo u ovom naseljenom mestu u sklopu periodičnog održavanja je rađena ulica Zimska,dužine 90 metara i širine 2,50 metara gde se takođe preko kaldrme vršilo asfaltiranje.

Ulica Nadelska – MZ „Starčevo“ – periodično održavanje

Po zahtevu MZ Starčevo u ovom naseljenom mestu u sklopu periodičnog održavanja rađena je ulica Nadelska dužine 60 metara i širine 2,30 metara.