Izvedeni Radovi

Ulica Nikole Đurkovića – rekonstrukcija

Rekonstrukcija saobraćajnice,parking mesta i trotoara.Rekonstrukcija javnog osvetljenja,kišne i fekalne kanalizacije. Urađeno je polaganje Niskonaponskog kablovskog voda,čime su uklonjeni stubovi niskonaponske mreže. Radove finasirala Uprava za kapitalana ulaganja AP Vojvodine.

Ulica Mihajla Pupina MZ „Starčevo“ – periodično održavanje

Radovi su obuhvatali izgradnju saobraćajnice dužine 160 metara sa čišćenjem kišnih kanala sa obe strane puta.

Ulica Prvomajska ( od ulice Radničke do ulice Omladinske ) MZ „Kačarevo“ – periodično održavanje

Radovi su obuhvatali izgradnju saobraćajnice dužine 90 metara i širine 4 metra sa čišćenjem kišnih kanala sa obe strane puta.

MZ Glogonj – nastavak radova na rekonstrukciji vodovodne mreže

Okončani su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u MZ Glogonj. Sredstva su bila obezbeđena od strane AP Vojvodine.

Staro Grudno odeljenje

nema

Parking na Tesli

nema

PIČ teren u OŠ „Miroslav Antić“ na Strelištu

nema

Pešačka staza na nadvožnjaku – put prema Vršcu

nema

Hala „Bagremar“

nema

Pešačka staza na nadvožnjaku – put prema Vršcu

nema

Ulica Karađorđeva

Rekonstrukcija ul. Karađorđeve od ul. Moše Pijade do ul. Braće Jovanovića obuhvata Izvedeni su radovi na: – rekonstrukcija postojećeg vodovoda dn 110 u dužini od 450m sa kompletnom zamenom kućnih priključaka, – izgradnja atmosferske kanalizacije u dužini od 170m, – Fekalna kanalizacija – rekonstrukcija zajedno sa priključcima u dužini od 420m. – Izgrađena je saobraćajnica […]

Hala „Bagremar“

nema

MOST NA TAMIŠU

RADOVI NA MOSTU NA TAMIŠU Radovi na mostu na Tamišu (objekat je sastavni deo opštinskog puta OP-7), se izvode kao „Periodično održavanje mosta na Tamišu u Pančevu“, po Zakonu o javnim putevima, prema Ugovoru sa AD „Vojvodinaput-Pančevo“ i GP „Mostogradnja“ AD Beograd, prema zajedničkoj ponudi. Projektno tehničku dokumentaciju je uradio Institut IMS AD Beograd 2011. […]

Staro Grudno odeljenje

nema

Rekonstrukcija i dogradnja ulice Trg Borisa Kidriča (od ulice M. Tita do ulice Omladinske) u Jabuci i pretvaranje iste u pešačku zonu

Izvedeni su radovi na rekonstrukciji postojeće saobraćajnice, izgradnja i rekonstukcija pašačkih staza. Urađena je javna rasveta, izgradnja BUS stajališta i pešačkih staza na raskrsnici Trg Borisa Kidriča i Maršala Tita.