Изведени Радови

Изградња паркинг простора код Евангелистичког гробља у Панчеву

Изградња паркинг простора код Евангелистичког гробља у Панчеву – Радови обухватају израду сервисне саобраћајнице, паркинг места испред самог гробља са око 95 места, за управно паркирање, димензија 2,5х5m и изградњу саобраћајног прикључка.

Уређење дечијих игралишта

нема

Изградња паркинг простора у улици Лава Толстоја (код Католичког гробља)

Изградња паркинг простора у улици Лава Толстоја (код Католичког гробља) – Изграђена су 22 паркинг места. Паркинзи су асфалтни и предвиђени су за управно паркирање.

Пешачка стаза на надвожњаку – пут према Вршцу

нема

Улица Карађорђева

Реконструкција ул. Карађорђеве од ул. Моше Пијаде до ул. Браће Јовановића обухвата Изведени су радови на: – реконструкција постојећег водовода дн 110 у дужини од 450m са комплетном заменом кућних прикључака, – изградња атмосферске канализације у дужини од 170m, – Фекална канализација – реконструкција заједно са прикључцима у дужини од 420m. – Изграђена је саобраћајница […]

Хала „Багремар“

нема

МОСТ НА ТАМИШУ

РАДОВИ НА МОСТУ НА ТАМИШУ Радови на мосту на Тамишу (објекат је саставни део општинског пута ОП-7), се изводе као „Периодично одржавање моста на Тамишу у Панчеву“, по Закону о јавним путевима, према Уговору са АД „Војводинапут-Панчево“ и ГП „Мостоградња“ АД Београд, према заједничкој понуди. Пројектно техничку документацију је урадио Институт ИМС АД Београд 2011. […]

Старо Грудно одељење

нема

Реконструкција и доградња улице Трг Бориса Кидрича (од улице М. Тита до улице Омладинске) у Јабуци и претварање исте у пешачку зону

Изведени су радови на реконструкцији постојеће саобраћајнице, изградња и реконстукција пашачких стаза. Урађена је јавна расвета, изградња БУС стајалишта и пешачких стаза на раскрсници Трг Бориса Кидрича и Маршала Тита.

Паркинг на Тесли

нема

Семафоризација и доградња раскрснице Козарачка-Новосељански пут

Урађена је реконструкција раскрснице и постављање семафора на раскрсници улица Козарачка и Новосељански пут. Изведени су радови на јавној расвети. Завршеним радовима је побољана безбедност и проточност саобраћаја кроз раскрсницу.

ПИЧ терен у ОШ „Мирослав Антић“ на Стрелишту

нема

Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Спољностарчевачка и 7. Јула у насељеном месту Панчево

Извршена је замена семафорских уређеја и комплетне опреме за фунскционисање семафора. Извршено је постављање ЛЕД семафорске опреме због мале потрошње електричне енегрије у процесу експлоатације.

Паркинг на Котежу 2

нема

Паркинг на Котежу 2

нема