Изведени Радови

Паркинг на Котежу 2

нема

Паркинг на Стрелишту

нема

Паркинг на Стрелишту

нема

Пешачке стазе Пелистерска

нема

Пешачке стазе Пелистерска

нема

Пешачке стазе Кајмакчаланска

нема

Реконструкција улице Светозара Милетића (од улице Светог Саве до Војвођанског Булевара)

Реконструкција улице Светозара Милетића (од улице Светог Саве до Војвођанског Булевара) – реконструкција постојећег водовода дн 110 у дужини од 850м са комплетном заменом кућних прикључака. Пројектована је израда атмосферске канализације у дужини од 950м. Предвиђена је израда саобраћајнице дужине 720м, ширине 6м. Поред коловоза су планирани паркинзи за управно паркирање.

Пешачке стазе Кајмакчаланска

нема

Изградња паркинг простора код Евангелистичког гробља у Панчеву

Изградња паркинг простора код Евангелистичког гробља у Панчеву – Радови обухватају израду сервисне саобраћајнице, паркинг места испред самог гробља са око 95 места, за управно паркирање, димензија 2,5х5m и изградњу саобраћајног прикључка.

Уређење дечијих игралишта

нема

Изградња паркинг простора у улици Лава Толстоја (код Католичког гробља)

Изградња паркинг простора у улици Лава Толстоја (код Католичког гробља) – Изграђена су 22 паркинг места. Паркинзи су асфалтни и предвиђени су за управно паркирање.

Пешачка стаза на надвожњаку – пут према Вршцу

нема

Улица Карађорђева

Реконструкција ул. Карађорђеве од ул. Моше Пијаде до ул. Браће Јовановића обухвата Изведени су радови на: – реконструкција постојећег водовода дн 110 у дужини од 450m са комплетном заменом кућних прикључака, – изградња атмосферске канализације у дужини од 170m, – Фекална канализација – реконструкција заједно са прикључцима у дужини од 420m. – Изграђена је саобраћајница […]

Хала „Багремар“

нема

МОСТ НА ТАМИШУ

РАДОВИ НА МОСТУ НА ТАМИШУ Радови на мосту на Тамишу (објекат је саставни део општинског пута ОП-7), се изводе као „Периодично одржавање моста на Тамишу у Панчеву“, по Закону о јавним путевима, према Уговору са АД „Војводинапут-Панчево“ и ГП „Мостоградња“ АД Београд, према заједничкој понуди. Пројектно техничку документацију је урадио Институт ИМС АД Београд 2011. […]