Изведени Радови

Паркинг на Тесли

нема

Семафоризација и доградња раскрснице Козарачка-Новосељански пут

Урађена је реконструкција раскрснице и постављање семафора на раскрсници улица Козарачка и Новосељански пут. Изведени су радови на јавној расвети. Завршеним радовима је побољана безбедност и проточност саобраћаја кроз раскрсницу.

ПИЧ терен у ОШ „Мирослав Антић“ на Стрелишту

нема

Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Спољностарчевачка и 7. Јула у насељеном месту Панчево

Извршена је замена семафорских уређеја и комплетне опреме за фунскционисање семафора. Извршено је постављање ЛЕД семафорске опреме због мале потрошње електричне енегрије у процесу експлоатације.

Паркинг на Котежу 2

нема

Паркинг на Котежу 2

нема

Паркинг на Стрелишту

нема

Паркинг на Стрелишту

нема

Пешачке стазе Пелистерска

нема

Пешачке стазе Пелистерска

нема

Пешачке стазе Кајмакчаланска

нема

Реконструкција улице Светозара Милетића (од улице Светог Саве до Војвођанског Булевара)

Реконструкција улице Светозара Милетића (од улице Светог Саве до Војвођанског Булевара) – реконструкција постојећег водовода дн 110 у дужини од 850м са комплетном заменом кућних прикључака. Пројектована је израда атмосферске канализације у дужини од 950м. Предвиђена је израда саобраћајнице дужине 720м, ширине 6м. Поред коловоза су планирани паркинзи за управно паркирање.

Пешачке стазе Кајмакчаланска

нема

Изградња паркинг простора код Евангелистичког гробља у Панчеву

Изградња паркинг простора код Евангелистичког гробља у Панчеву – Радови обухватају израду сервисне саобраћајнице, паркинг места испред самог гробља са око 95 места, за управно паркирање, димензија 2,5х5m и изградњу саобраћајног прикључка.

Уређење дечијих игралишта

нема