Izvedeni Radovi

Parking na Kotežu 2

nema

Parking na Kotežu 2

nema

Parking na Strelištu

nema

Parking na Strelištu

nema

Pešačke staze Pelisterska

nema

Pešačke staze Pelisterska

nema

Pešačke staze Kajmakčalanska

nema

Rekonstrukcija ulice Svetozara Miletića (od ulice Svetog Save do Vojvođanskog Bulevara)

Rekonstrukcija ulice Svetozara Miletića (od ulice Svetog Save do Vojvođanskog Bulevara) – rekonstrukcija postojećeg vodovoda dn 110 u dužini od 850m sa kompletnom zamenom kućnih priključaka. Projektovana je izrada atmosferske kanalizacije u dužini od 950m. Predviđena je izrada saobraćajnice dužine 720m, širine 6m. Pored kolovoza su planirani parkinzi za upravno parkiranje.

Pešačke staze Kajmakčalanska

nema

Izgradnja parking prostora kod Evangelističkog groblja u Pančevu

Izgradnja parking prostora kod Evangelističkog groblja u Pančevu – Radovi obuhvataju izradu servisne saobraćajnice, parking mesta ispred samog groblja sa oko 95 mesta, za upravno parkiranje, dimenzija 2,5h5m i izgradnju saobraćajnog priključka.

Uređenje dečijih igrališta

nema

Izgradnja parking prostora u ulici Lava Tolstoja (kod Katoličkog groblja)

Izgradnja parking prostora u ulici Lava Tolstoja (kod Katoličkog groblja) – Izgrađena su 22 parking mesta. Parkinzi su asfaltni i predviđeni su za upravno parkiranje.

Pešačka staza na nadvožnjaku – put prema Vršcu

nema

Ulica Karađorđeva

Rekonstrukcija ul. Karađorđeve od ul. Moše Pijade do ul. Braće Jovanovića obuhvata Izvedeni su radovi na: – rekonstrukcija postojećeg vodovoda dn 110 u dužini od 450m sa kompletnom zamenom kućnih priključaka, – izgradnja atmosferske kanalizacije u dužini od 170m, – Fekalna kanalizacija – rekonstrukcija zajedno sa priključcima u dužini od 420m. – Izgrađena je saobraćajnica […]

Hala „Bagremar“

nema